TEKNOPARK 3.ETAP BİM PROJESİ

  • Peyzaj kotlarına göre oluşturulan yüzeyden alınan veriler ile baca kapak kotları alındı. 

  • Mekanik Revitten alınan çıkışlar altyapıya aktarıldı.

  • Statikten kuranglezler ve galeriler altyapı ile koordine edildi.

  • Sonuç olarak; navisworkte oluşturulan çalıştırmalar BIM360 platformuna yüklendi. Altyapı için komple bir BIM360 projesi halinde İşveren'e sunulmuştur.

TASHKENT THEMEPARK BİM PROJESİ

  • Yol projesi Civil3d ile modellendiği için baca kapak kotları otomatik olarak peyzaja uygun şekilde alındı.

  • Mekanik Revitten alınan çıkışlar altyapıya aktarıldı.

  • Statikten alışveriş binaları altyapı ile koordine edildi.

  • Sonuç olarak; dar olan sokaklardaki altyapı hatları navisworkte çakıştırmaları yapıldı ve çözüldü. Altyapı projesi BIM360 platformuna yüklendi. İlk deneyimimiz olmasından dolayı bazı eksiklikler olmuştur.

  • İtfaiye aracı dönüşünü kontrol etmek için analiz yapıldı.