Yaptıklarımız

 • Proje ve kontrollük hizmetleri verilmektedir.

 • Günümüz teknolojisinde BİM ortamında altyapı ve yol projelerinin hazırlanmasını yapmaktayız.

 • Saha danışmanlığı ve kontrollüğü adı altında yükleniciye malzeme seçimi, yapım yöntemleri ve saha testleri hakkında hizmet verilmektedir

 • Altyapı Projeleri

  • Atık su projeleri  

  • Yağmursuyu toplama ve deşarj, drenaj ve ızgara, taşkın analizi, taşkına karşı koruma yapıları, yağmursuyu geri kazanımı

  • Kullanma suyu temini ve dağıtımı

  • Sulama projeleri

  • Saha yangın hidrant projeleri

  • Bina-Temel drenaj proje ve hesaplamaları

  • Tesisat galerisi tasarımı

 • Deniz Deşarj Sistemleri

 • Kazı-Dolgu Hafriyat Projeleri

  • Yatırımda önemli bir maliyet tutan kazı-dolgu işlerinde danışmanlık ve projelendirme

  • 3D olarak arazi modelleme

  • Vaziyet Planı Düzenleme ve Kot Analizleri Danışmanlığı ve Projelendirme

 • Havalanı Projeleri

  • Apron ve Taksiyolu (airside) Kaplama Tasarımı

  • Landside peyzaj ve vaziyet planı işleri

  • Landside kaplama tasarımı

 • Heliport Tasarımı

  • Kaplama hesabı

  • Çizgi ve sinyalizasyon projeleri

 • Dere Islah Projeleri

  • Kanal tasarımı

  • Taşkın önemleri

  • Kıyı koruma tasarımı

 • Yol Projeleri

  • Site içi yol projeleri

  • Kamu yolu projeleri

  • Site içi itfaiye ve tır manevra analizleri

  • Otopark tasarımı

 • Saha Elektrik Projeleri

  • Partner firmamız ile O.G-A.G, CCTV, çevre aydınlatma, hava alanı sinyalizasyonu

Projesi verilen işlerin metraj, keşif, şartname ve hesap raporları verilmektedir.

Projelerde kullanılan standartlar

 • İSKİ

 • İLBANK

 • NFPA

 • SNIP

 • KGM

 • AASHTO

 • ICAO

 • FAA

 • TBDY

 • EUROCODE

 • ACI

 • Yangın Yönetmeliği

ARN2.jpg
HANGAR6.jpg
YAKIN ALTTAN ALTYAPI.jpg
ağaç+yol+altyapı+bina-yakın.jpg