HADIMKÖY SANAYİİ SİTESİ PROJESİ

 • Harita okumaları ile google earth kotları entegre edilerek arazi gerçek durumuna göre modellendi.

 • Şehir Plancıdan alınan öneri yollar ve parselizasyon modele aktarıldı.

 • Modelde oluşan aykırı durumlara göre yeni öneri parselizasyon ve yollar ile meydanlar Şehir Plancı ile paylaşıldı.

 • Yol dönüşlerinden Tır için kurplar belirlendi ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

 • İşveren, Şehir Plancı ve Tekniğin gereklilikleri ile yollar, dereler ve altyapı son duruma getirildi.

 • Arazi modeline göre yağmursuyu havzaları oluşturuldu.

 • İşverenin trafik similasyon talebi tarafımızca yapılarak karşılandı.

 • Sonuç olarak; araziye uygun bir şekilde işletmede de kullanışlı olacak şekilde yollar ve altyapı oluşturuldu.

TÜRKMENİSTAN YENİ APRON VE HANGAR BİNASI

 • Airside tarafındaki (apronda) tüm altyapı elemanları ve kaplama betonu kotu modellendi.

 • Açıkkanal kotu ve boyutları Civil3D ile çözüldü.

 • Landside tarafındaki yol kotları Civil3D ile çözüldü.

 • Altyapı tasarımı ve hesapları Urbano ile yapıldı.

 • Tüm yapılan çalışmalar Infraworks içerisinde birleştirilerek son hale getirildi.

 • İşverene daha anlaşılır ve tümüyle 3D olarak çözülmüş bir proje verildi.

 • Sonuç olarak; proje 3D olarak hazırlandığı için çalışmalar devam ederken tüm hatalar, çakışmalar görünüyor ve %100 çözümü sağlanmış proje sahaya veriliyor.